Automatisatie van de workflow rond rekenaanvragen

Lynn Hertogs, Jean Dekeyser

  Research output

  6 Downloads (Pure)

  Abstract

  Tijdens mijn stage op SCK•CEN heb ik gewerkt aan een Engelstalige webapplicatie. Deze applicatie doorloopt de stappen die nodig zijn om een rekenaanvraag in te dienen, goed te keuren en op te volgen. Het doel van dit project is tweeledig. Enerzijds wordt er economischer omgegaan met het papierverbruik en anderzijds kan de procedure elektronisch worden uitgevoerd. Tot op vandaag is het verloop als volgt : 1. De rekenaanvraag wordt ingediend. 2. Deze moet dan door verschillende personen goedgekeurd worden. 3. Daarna komt het formulier terecht bij de persoon die de berekeningen uitvoert. 4. Uiteindelijk stuurt deze het resultaat terug naar de aanvrager. Op SCK•CEN zijn heel wat formulieren in omloop die geautomatiseerd kunnen worden. Mijn stageopdracht kan dus eventueel ook als voorbeeld dienen om andere formulieren beschikbaar te maken op het net. De webapplicatie werd geprogrammeerd in ASP.NET met VB.NET. De gegevens werden opgeslagen in een database op de Microsoft SQL Server.
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • Katholieke Hogeschool Kempen
  Supervisors/Advisors
  • Mangelschots, Kristine, Supervisor, External person
  • Gouat, Philippe, Supervisor
  Place of PublicationGEEL, Belgium
  Publisher
  StatePublished - 23 Jun 2006

  Cite this