Beschrijving van de regionale en lokale hydrologie van het oppervlaktewater met betrekking tot de site voor berging van laag-radioactief afval te Dessel

  Research outputpeer-review

  Abstract

  De doelstelling van dit document is een beschrijving te geven van de belangrijkste elementen van de hydrologie van het Netebekken, alsook van de hydrologie ter hoogte van de site voor berging van laag- en middelactief kortlevend afval (categorie A afval) te Dessel. Het oppervlaktewater is een belangrijke randvoorwaarde voor de hydrogeologische modellering. Kennis van de hydrologische processen die zich aan de oppervlakte afspelen draagt zodoende bij aan een betere hydrogeologische modellering. In het eerste deel van dit rapport wordt de regionale hydrologie van het Netebekken besproken. De algemene karakteristieken en belangrijkste hydrologische processen die zich in het Netebekken afspelen, worden weergegeven. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de basisafvoer van de waterlopen in het Netebekken gezien de belangrijke relatie tussen basisafvoer en hydrologeologie. In het tweede deel van het rapport wordt verder ingegaan op de lokale hydrologie ter hoogte van de bergingssite te Dessel. Hier wordt het meeste aandacht besteed aan de lokale debiets- en waterstandmetingen. In het volgend deel van het rapport wordt de waterbalans op regionale en lokale schaal besproken. Een klein onderdeel van dit rapport tenslotte vormt het inschatten van het overstromingsrisico ter hoogte van de site voor de opslag van laag-radioactief afval.
  Original languageEnglish
  PublisherSCK CEN
  Number of pages48
  Volume1
  Edition0
  StatePublished - Jun 2011

  Publication series

  NameSCK•CEN Reports
  PublisherStudiecentrum voor Kernenergie
  No.ER-172

  Cite this