Bijzonderheden in verband met noodplanning in het geval van een ongewenste verspreiding van radioactiviteit

Frank Hardeman

  Research outputpeer-review

  Abstract

  In de huidige maatschappelijke context kan men niet uitsluiten dat er vroeg of laat een besmetting met radioactiviteit wordt vastgesteld op plaatsen waar deze normaliter niet verwacht wordt. Dit kan door aanwezigheid van ongekende bronnen (bv. via internationale schroothandel), maar ook een bewuste actie zijn om onrust in de maatschappij te genereren. Indien de situatie ernstig is, dan zal het nucleair en radiologisch noodplan afgekondigd worden om de gepaste beslissingen te nemen om de bevolking adequaat te beschermen. Dit geval verschilt op een aantal punten van een kernongeval, waardoor dankzij regelamtige oefeningen de nodige ervaring is opgedaan. Deze verschillen kunnen variëren van het tijdstip van vaststelling tot de betrokkenheid van extra diensten. Vooral van belang is dat deze toestanden niet mogen leiden tot een vermindering van de gepaste respons. Het is essentieel dat alle betrokkenen op gepaste wijze weten om te gaan met mogelijke sterke (maar lokale) stralingsvelden, gewonde personen met kans op besmetting, maar ook en misschien vooral met de psychologische impact op mogelijk grote groepen mensen die zich ongerust maken over de mogelijke gevolgen, zowel op vlak van gezondheid als op sociaal vlak. Of de kans op een dergelijk ongeval in België groot is of niet, is in die zin minder relevant; de kans is zeker niet nul, en in die zin is een aangepaste voorbereiding absoluut noodzakelijk.
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)315-324
  JournalAnnalen van de Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming / Annales de l'association Belge de radioprotection
  Volume29
  Issue number4
  StatePublished - Mar 2005

  Cite this