Bijzonderheden in verband met noodplanning in het geval van een ongewenste verspreiding van radioactiviteit

Frank Hardeman, Alain Sohier, Carlos Rojas Palma

  Research outputpeer-review

  Abstract

  Er zijn in het verleden reeds een aantal gevallen gekend van ongewenste verspreiding van radioactiviteit in de omgeving. In een huidig klimaat van toegenomen dreiging van terrorisme en moedwillige verspreiding is de kans hierop alleen maar groter geworden. In de tekst wordt dieper ingegaan op belangrijke aspecten van noodplanningsacties om de gevolgen voor mens en milieu zoveel mogelijk te beperken, en wordt toegelicht waarin de reactiemechanismen in een dergelijk scenario verschillen van de situatie bij ongevallen met een gekende uitbater. De klemtoon wordt gelegd op mogelijke medische gevolgen en de verwachtingen ten aanzien van het medisch korps voor begeleiding en interventie.
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)341-351
  JournalVerhandelingen van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België
  VolumeLXVII
  Issue number5-6
  StatePublished - Jan 2006

  Cite this