Bouwen en testen van een pilootopstelling voor de behandeling van natriumafval

Tinne Van Velthoven, Johan Braet

  Research output

  1 Downloads (Pure)

  Abstract

  Het SCK•CEN bezit zelf een hoeveelheid van 90 liter besmet en geactiveerd natrium. De momenteel beschikbare processen maken gebruik van de reactie water-natrium. Deze voldoet, volgens het SCK•CEN niet aan het ALARA-principe. Het SCK•CEN wilde daarom zelf een oplossing vinden voor de verwerking van dit natriumafval. Het onderzoek werd opgestart door de Wamibox-groep (SANDS-proces) en het doel was om het natrium gecontroleerd te injecteren in een met zand (SiO2) gevulde wervelbedreactor. Het “SANDS-proces”, bestaat uit 2 apart uit te voeren reacties namelijk, een oxidatie met zuurstof tot natriumoxide gevolgd door een carbonatatie met koolstofdioxide tot vorming van natriumcarbonaat. Door de hoogoplopende kosten en de vele technische problemen besliste deze groep om het onderzoek te stoppen. Het onderzoek werd overgenomen door FUCHEM. Op basis van de ervaring van deze onderzoeksgroep werd beslist om gebruik te maken van een reactor met mechanisch aangedreven roerder. Dit project kreeg de naam SimSan (Simple Sands). Ook het SimSan-proces is gebaseerd op een reactie in twee stappen, de oxidatie gevolgd door de carbonatatie. Ondersteund door labo-experimenten en een theoretische studie werd beslist een pilootinstallatie te bouwen voor het uitvoeren van niet-actieve experimenten. In deze installatie werd tot 5 kg natrium per test verwerkt. Mijn eindwerk beschrijft de opbouw en verwerking van de pilootinstallatie alsook de analyses op de eindproducten
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • Artesis Plantijn
  Supervisors/Advisors
  • Vanderauwera, P., Supervisor, External person
  • Braet, Johan, Supervisor
  Place of PublicationHogeschool antwerpen
  Publisher
  StatePublished - 6 Jun 2005

  Cite this