De invloed van bodem pH op de mobiliteit en biobeschikbaarheid van thorium

Jef Jennen, Nathalie Vanhoudt

  Research output

  Abstract

  De mobiliteit en biobeschikbaarheid van radionucliden in de bodem worden beschreven met de bodem-bodemoplossing-verdelingscoëfficiënt (Kd) en de bodem-plant transferfactor (TF). De mobiliteit van radionucliden is sterk afhankelijk van bodemkarakteristieken (pH, organisch materiaal, enz.) en fysicochemische eigenschappen van het element. Onderzoek heeft aangetoond dat de pH één van de belangrijkste paramaters is die invloed heeft op de mobiliteit en biobeschikbaarheid van radionucliden zoals U en Th. Het doel van dit project is om de invloed van pH op de Kd van Th te onderzoeken. We verwerven data die noodzakelijk is voor het parameteriseren van de belangrijkste processen verantwoordelijk voor de transfer van Th in het milieu. Deze processen zijn noodzakelijk in modellen die de verspreiding en impact van Th in het milieu en de voedselketen voorspellen. Binnen een bodemcollectie werden 3 Belgische bodems geselecteerd, gekarakteriseerd (pH, amorf Fe, kationen/anionen, enz.) en op 4 pH-niveaus (pH 4-8) gebracht waarna ze gecontamineerd werden met 232Th (500 Bq kg-1). De Kd werd enerzijds bepaald door de 232Th concentratie te meten in de bodemoplossing. Anderzijds werden de Kd waarden bij verschillende pH bepaald via een batch test. We verwachten een correlatie tussen de pH en de bodem-bodemoplossing-verdelingscoëfficiënt.
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • UCLL - UC Leuven, Limburg
  Supervisors/Advisors
  • Vanhoudt, Nathalie, Supervisor
  • Indekeu, Marleen, Supervisor, External person
  Place of PublicationDiepenbeek, Belgium
  Publisher
  StatePublished - Jun 2015

  Cite this