De invloed van toxische metaalconcentraties op Cupriavidus metallidurans CH34

Inge Martens, Natalie Leys

  Research output

  110 Downloads (Pure)

  Abstract

  Cupriavidus metallidurans CH34, een gramnegatieve bodembacterie, bezit tal van resistentiegenen tegen zware metalen. Op het SCK•CEN wordt de bacterie uitgebreid bestudeerd, waarbij tijdens eerdere studies metaalconcentraties onder de minimale inhibitorische concentratie (MIC) gebruikt werden. Deze masterproef evalueert het effect van de blootstelling van C. metallidurans CH34 aan toxische metaalconcentraties boven de MIC en beoogt verdere karakterisatie van het organisme. In een eerste experiment werd de overlevingsgraad bepaald na blootstellen van de cellen aan koper, zink, nikkel, goud en zilver. Daarnaast werd getracht een roGfp-construct te ontwikkelen, om te bepalen of oxidatieve stress uitgelokt wordt door de aanwezigheid van metalen. Tenslotte werd nagegaan of het mogelijk is om zilver- en goudnanopartikelvorming door C. metallidurans aan te tonen met UV-VIS-spectrofotometrie. Uit de overlevingscurven blijkt dat het effect van blootstelling aan toxische concentraties van zware metalen sterk afhankelijk is van het metaal, de groeifase van de cellen, de duur van de blootstelling en van eventuele pre-inductie. De constructen met de geselecteerde promotoren brachten niet de verwachte hoeveelheid roGfp tot expressie in CH34. De UV-VIS-metingen geven een indicatie dat NP-vorming detecteerbaar is met deze methode, maar dit resultaat moet bevestigd worden met een controlemethode.
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • KU Leuven
  • Uhasselt - Hasselt University
  Supervisors/Advisors
  • Van Houdt, Rob, Supervisor
  Place of PublicationHasselt, Belgium
  Publisher
  StatePublished - 19 Jun 2015

  Cite this