De NORM problematiek: samenvatting en inleiding panel debat

Hans Vanmarcke, Johan Paridaens

Research outputpeer-review

Abstract

De verschillende bijdragen aan deze studiedag illustreren de complexiteit van de NORM-problematiek die zich zowat overal in de niet-nucleaire industrie kan stellen. Zelfs grondstof-fen met een normale natuurlijke radioactiviteit kunnen door aanrijking aanleiding geven tot hoge concentraties in nevenproducten of afvalstoffen. Het KB van 20 juli 2001 spreekt in dit verband over beroepsactiviteiten, waarmee natuurlijke stralingsbronnen worden bedoeld die niet om hun radioactieve eigenschappen worden ge-bruikt en waarvan de dosis vanuit het oogpunt van de stralingsbescherming niet mag worden verwaarloosd. Voor de blootstelling van werknemers aan natuurlijke radioactieve stoffen van industriële oorsprong geldt de regelgeving vanaf 1 mSv/jaar boven de achtergrondstraling. De grote variabiliteit in mogelijke blootstellingen tussen en zelfs binnen industrietakken, de uit-eenlopende maatregelen die men kan treffen om de blootstelling te verminderen en de vele historische sites besmet met NORM materialen maken het niet gemakkelijk om deze regle-mentering in de praktijk toe te passen. Internationaal is er nog geen overeenstemming over de uitsluitings-, vrijstellings- en vrijga-vewaarden voor natuurlijke radionucliden. De uitsluitingswaarden die de ICRP in het ontwerp van nieuwe algemene aanbevelingen voorstelt zijn hoger dan de vrijstellings- en vrijgave-waarden uit radiation protection 122, deel II, van de Europese Commissie. De Europese Commissie hanteerde bij de scenarioberekeningen een dosiscriterium van 0,3 mSv/jaar. Dit is 30 keer hoger dan het triviale dosisniveau van 0,01 mSv/jaar voor het afleiden van de vrijstel-lings- en vrijgavewaarden voor kunstmatige radionucliden.
Original languageEnglish
Title of host publicationDe NORM problematiek in de Belgische industrie
Place of PublicationBrussel, Belgium
Pages119-132
Volume3
StatePublished - 1 Oct 2005
EventAnnalen van de Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming - Association belge de Radioprotection -, Bruxelles
Duration: 25 Feb 200525 Feb 2005

Publication series

NameAnnalen van de Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming -
Number2

Conference

ConferenceAnnalen van de Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming
Country/TerritoryBelgium
CityBruxelles
Period2005-02-252005-02-25

Cite this