De rol van calciumtransporters in uraniumopname bij Arabidopsis thaliana

  Research output

  90 Downloads (Pure)

  Abstract

  Biosfeer Impact Studies is een onderzoeksgroep van het SCK•CEN in Mol waarbij één van de onderzoekslijnen gericht is op onderzoek naar de effecten van radionucliden op planten. Uranium is een natuurlijk voorkomend radionuclide en zwaar metaal. Hoewel uranium een niet-essentieel element is, wordt het net zoals essentiële nutriënten door planten opgenomen. Er is al heel wat onderzoek gedaan naar de toxische effecten van uranium op planten, maar er is slechts weinig geweten over de opnameroute van uranium, wat van belang is voor het maken van risicoanalyses. Dit onderzoek bestudeert de mogelijke opnameroute van uranium via de calciumkanalen. Hiervoor worden 18-dagen oude Arabidopsis thaliana planten 3 dagen blootgesteld aan (i) 0, 25 of 50 μM uranium in combinatie met 30, 300 of 3000 μM calcium en (ii) 0, 25 of 50 μM uranium in combinatie met 0 of 5 mM lanthaan(III)chloride (LaCl3), i.e. een calciumkanaalinhibitor. De resultaten van het LaCl3-experiment doen vermoeden dat een te hoge LaCl3-concentratie gebruikt werd waardoor hier geen eenduidige conclusie getrokken kan worden. De resultaten doen vermoeden dat in A. thaliana uranium niet via calciumkanalen opgenomen wordt vermits er geen significant verschil in uraniumconcentratie gevonden werd bij de verschillende calciumconcentraties. Daarnaast lijkt calcium wel een invloed te hebben op de uraniumtoxiciteit waarbij A. thaliana gevoeliger is voor uranium bij lage calciumconcentratie. Er is meer onderzoek nodig om de invloed van calcium op de uraniumtoxiciteit in kaart te brengen.
  Original languageEnglish
  Supervisors/Advisors
  • Saenen, Eline, Supervisor
  • Sniegowski, Kristel, Supervisor, External person
  Publisher
  StatePublished - 22 Jun 2018

  Cite this