Een multi-criteria analyse als ondersteuning van MONA vzw bij de keuze tussen een oppervlakteberging of een diepe berging voor laag radioactief afval in de gemeente Mol

Benny Carlé, Frank Hardeman

  Research outputpeer-review

  7 Downloads (Pure)

  Abstract

  De vzw MONA heeft het SCK•CEN gevraagd een multi criteria analyse (MCA) uit te voeren in het kader van een mogelijke berging van laag radioactief afval in de gemeente Mol, meer bepaald bij de keuze tussen een diepe of een oppervlakte berging. De rol van het SCK•CEN bestond erin de mensen van MONA te stimuleren, te begeleiden, te informeren over de methodologie etc. zonder technische inbreng en zo objectief mogelijk, conform het ethisch charter. Er werd ook van uitgegaan dat de bergingsconcepten die MONA voorbereid had niet ter discussie gesteld werden. De verschillende stappen in de oefening waren: schetsen van de context, aangeven van de mogelijk opties; bepaling van criteria (en subcriteria); uiteenzetting over scoren en mappen; bepaling van de scoringswijze van elk criterium voor elke optie; individuele scoring; verwerking van de scoringsresultaten; collectieve en individuele bepaling van de gewichten van de criteria; analyse en gevoeligheid; rapportering en presentatie. De voornaamste criteria waren: Veiligheid en risico's; gezondheid; milieu; technische doenbaarheid; aanvaardbaarheid; economische factoren. Al deze criteria waren nog opgesplitst in subcriteria. Als resultaat van de oefening blijkt dat de keuze tussen oppervlakte en diepe berging onbeslist is: de voor- en nadelen van beide bergingsopties neutraliseren elkaar. Globaal gesproken waren volgende criteria ten gunste van oppervlakteberging: Terugneembaarheid, controleerbaarheid en flexibiliteit; er waren meer criteria ten gunste van diepe berging, maar minder uitgesproken, inz. deze in verband met gezondheid en milieu. Het rapport geeft een volledig overzicht van alle stappen in het proces en de conclusies die er uit volgen.
  Original languageEnglish
  PublisherSCK CEN
  StatePublished - 2004

  Publication series

  NameSCK CEN Reports
  PublisherSCK CEN
  No.BLG 994

  Cite this