Eensgezinde aanpak in verscheidenheid. Nabeschouwing over een diepgaand debat

Mathieu Snykers, Alain Sohier, Véronique Mertens, Frank Hardeman

  Research outputpeer-review

  Abstract

  De lezingen en discussies over 'Nucleair Terrorisme en Ethiek' werden gekaderd in een samenwerking tusen de VUB (UPV) en het SCK•CEN (PISA), waarbi het SCK•CEN met zijn thematische reflectiegroep m.b.t. ethiek naar de universiteit gaat. De inleidende lezingen over verschillende invalshoeken van het onderwerp werden afgesloten met een globale discussie die werd voorgezeten door Mathieu Snykers en hier is weergegeven: een overzicht van de diverse materies, behandeld tijdens de vier middagsessies, met een evaluatie van het gehele initiatief. De feedback leidde tot de vraag hoe we voortaan voldoende mensen kunnen warm maken voor een dergelijk thema. Hoewel het hier het mogelijk nucleaire aspect van terrorisme betrof, ging veel aandacht naar het terrorisme in het algemeen en naar de juridische elementen in het bijzonder.
  Original languageEnglish
  Title of host publicationNucleaire terreur - reflecteren over voorzorg en ethiek
  Place of PublicationGent, Belgium
  PublisherAcademia Press
  Pages243-254
  Volume1
  Edition1
  ISBN (Print)9789038209531
  StatePublished - Jan 2006

  Cite this