Effecten van chronische blootstelling aan lage dosissen gammastraling in planten een pilootstudie in Lemna minor en Arabidopsis thaliana

Sten Janssen, Nele Horemans

  Research output

  12 Downloads (Pure)

  Abstract

  In dit eindwerk wordt onderzoek gedaan naar mogelijke langetermijneffecten van chronische blootstelling aan verhoogde maar milieurelevante dosistempo’s gammastraling in planten. Er werd hiervoor gewerkt met de drijvende waterplant Lemna minor. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar transgenerationele effecten en eventuele opgebouwde resistentie tegen gammastraling. Dit onderzoek gebeurt op zaden afkomstig van planten die reeds blootgesteld zijn aan gammastralen (420 mGy/u (γ4), 85 mGy/u (γ3), 40 mGy/u (γ2), 20 mGy/u (γ1) en 0 mGy/u (γ0) gedurende 14 dagen), cadmium (2 μM) of uranium-238 (5 μM) voor twee generaties. Het doel van het onderzoek was nagaan of een eerdere blootstelling aan een stressor kan leiden tot een organisme dat beter is aangepast als het terug aan een zelfde of een andere milieurelevante stressor (in dit onderzoek lage dosissen gammastraling) is blootgesteld.
  Original languageEnglish
  Supervisors/Advisors
  • Horemans, Nele, SCK CEN Mentor
  Publisher
  StatePublished - 1 Jun 2016

  Cite this