Endothelial cell response after exposure to low dose X-ray radiation

  Research output

  26 Downloads (Pure)

  Abstract

  In de natuur komen twee grote groepen van stralingen voor, niet-ioniserende en ioniserende straling. Ioniserende straling is straling die genoeg energie heeft om ervoor te zorgen dat een atoom geladen of geïoniseerd wordt. De belangrijkste vorm van ioniserende straling voor de mens zijn de X- en gammastralen. Door hun hoge energie bewegen ze zich voort met lichtsnelheid in vacuüm. Ze zijn zeer penetrerend en kunnen diep in de meeste materialen binnendringen, waaronder ook het menselijke lichaam. Dit maakt dat ze een belangrijk gezondheidsrisico vormen voor de mens. Het doel van deze thesis is na te gaan of het pro-athereosclerotische genexpressie profiel gevalideerd kan worden door veranderingen in het proteoom of op het functionele niveau. Hiertoe zullen de hoeveelheden van bepaalde genproducten na lage dosis bestraling onderzocht worden.
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • University of Antwerp
  Supervisors/Advisors
  • Aerts, An, Supervisor
  Place of PublicationAntwerp, Belgium
  Publisher
  StatePublished - Dec 2014

  Cite this