Extractie van organische fracties uit verschillende bodems: Impact van de extractiemethode op de organische fracties en identificatie van functionele groepen die radionucliden kunnen binden

  Research output

  Abstract

  Het doel van deze thesis is om de functionele groepen van de organische bodemfracties via spectroscopische technieken te identificeren. De belangrijkste functionele groepen in organische bodembestanddelen die het transport van radionucliden kunnen beïnvloeden via zuur-base interacties zijn carbonzuren en fenolen. Verschillende scheidingsmethoden werden getest om de organische fracties te extraheren, met elkaar vergeleken en spectroscopisch opgevolgd via UV-VIS. De verhoudingen van absorbanties bij verschillende golflengten rond 400 en 600 nm werden gebruikt om de geconjugeerde systemen in de verschillende fracties op te volgen en te vergelijken. Geconjugeerde systemen beïnvloeden immers de mate van mogelijke complexvorming van de organische fracties met metaalionen en radionucliden. Er werd ook nagegaan in welke omstandigheden TOC-bepaling, uitgevoerd op de organische fracties, kan worden vervangen door UV-VISanalyse bij 300 nm. De verschillende organische fracties werden ook bestudeerd met FTIR en de belangrijkste functionele groepen werden geïdentificeerd. Een vergelijking van UV-VIS en FTIR spectra van de verschillende extractiemethoden gaf een beter inzicht in de impact van de scheidingsmethoden op de resulterende samenstellingen van de organische fracties.
  Original languageEnglish
  QualificationOther
  Supervisors/Advisors
  • Impens, Nathalie, Supervisor
  Publisher
  StatePublished - 3 Jun 2019

  Cite this