Fysische geografie van het Netebekken en omgeving – versie 1

  Research outputpeer-review

  191 Downloads (Pure)

  Abstract

  De inhoud van dit rapport beschrijft bondig de voornaamste kenmerken van de fysische geografie van het Netebekken en de onmiddellijk omgeving (de Kempen). Vooreerst wordt een geïntegreerd overzicht gegeven van het reliëf, de morfologie en de hydrografie. Dit overzicht dient als basis om de geomorfologische stabiliteit van de regio te kunnen inschatten, maar verklaart ook de relatie van het refliëf met de hydrologie van het gebied. Verder wordt er bijzondere aandacht besteed aan de bodemkunde van het gebied, en wordt een kwantitatief overzicht van enkele bodemkenmerken gegeven. Een ander deel van dit rapport handelt over erosieprocessen veroorzaakt door stromend water en windwerking, en het (mogelijke) effect ervan op de morfologie van het gebied. Tenslotte zal uitgebreid aandacht besteed worden aan de paleogeografische evolutie van het gebied tijdens het Quartair. Deze evolutie toont dat het Netebekken en omgeving stabiel is over een periode van 10 000 jaar en meer in de huidige en vergelijkbare klimatologische omstandigheden. Op een tijdschaal die de afwisseling tussen glacialen en interglacialen toont is het gebied meerdere keren onderworpen geweest aan periodes van sterke erosie.
  Original languageEnglish
  PublisherSCK CEN
  Number of pages28
  Volume1
  Edition0
  StatePublished - May 2011

  Publication series

  NameSCK•CEN Reports
  PublisherStudiecentrum voor Kernenergie
  No.BLG-1078

  Cite this