Fytoremediatie van 137Cs uit waterig milieu: Lemna minor, Pistia stratiotes, Eichhornia crassipes en Helianthus annuus

Dorien Bollen, Nathalie Vanhoudt

  Research output

  1 Downloads (Pure)

  Abstract

  Door ongevallen in de nucleaire sector (e.g. Fukushima), de berging van radioactief afval, industriële activiteiten, etc. kan het milieu verontreinigd geraken met een hele reeks aan radionucliden (e.g. 137Cs, 90Sr, 60Co, 241Am, etc.). Water (rivieren, meren, kanalen, etc.) is hierbij een belangrijk milieucompartiment dat verontreinigd kan geraken. Fytoremediatie is het gebruik van planten voor het verwijderen, afbreken of vastleggen van schadelijke stoffen uit bodems of water. In dit onderzoek willen we dan ook de mogelijkheid bestuderen om planten te gebruiken om radionucliden uit water te verwijderen. Uit een uitgebreide literatuurstudie is gebleken dat, in tegenstelling tot het remediëren van bodem, verschillende planten potentieel vertonen om deze radionucliden te verwijderen uit water. Deze studies zijn echter meestal uitgevoerd onder specifieke laboratoriumcondities zonder de invloed van de omgevingsfactoren en de aanwezigheid van andere elementen of radionucliden op de opnamecapaciteit van de planten te onderzoeken. Tijdens dit stageonderzoek was het dan ook de bedoeling om de opnamecapaciteit van verschillende planten die geselecteerd zijn tijdens de literatuurstudie (e.g. Lemna minor, Pistia stratiotes, Helianthus annuus and Eichhornia crassipes) te bepalen voor 137Cs en de invloed van de concentratie, pH, biomassa/water verhouding en contact tijd op deze opnamecapaciteit te onderzoeken.
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • Katholieke Hogeschool Kempen
  Supervisors/Advisors
  • Vanhoudt, Nathalie, SCK CEN Mentor
  Publisher
  StatePublished - 30 May 2016

  Cite this