Fytoremediatie van 60Co uit waterig milieu: Lemna minor, Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes and Spirodela species

Patia Van Ginneken, Nele Horemans, Nathalie Vanhoudt

  Research output

  25 Downloads (Pure)

  Abstract

  In dit onderzoek werd de mogelijkheid bestudeerd om het radionuclide 60Co te verwijderen uit water door gebruik te maken van de waterplanten Lemna minor, Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes en Spirodela species en dit bij verschillende experimentele condities. De verwijdering van het radionuclide uit het water werd nagegaan door voor en na de blootstelling stalen te nemen van het water en de planten. De invloed van de beginactiviteit, de water pH, de biomassa/water verhouding etc. werd nagegaan op de verwijderingscapaciteit van de verschillende planten. Algemeen kan uit de experimenten worden besloten dat de 4 geteste aquatische planten kunnen worden ingeschakeld voor het verwijderen van 60Co uit waterig milieu. Hierbij bleek dat Spirodela species het snelste en meeste 60Co kan opnemen. Na 2 dagen blootstelling werd de plateaufase bereikt voor alle 4 de plantensoorten. De 60Co-opname verliep effici�nter bij pH 7 voor Lemna minor, Eicchornia crassipes en Spirodela species. Maar bij een hogere zuurtegraad kon Pistia stratiotes 60Co effici�nter opnemen. Dode of geprotoneerde biomassa kon niet voldoende 60Co opnemen.
  Original languageEnglish
  QualificationOther
  Awarding Institution
  • Katholieke Hogeschool Kempen
  Supervisors/Advisors
  • Vanhoudt, Nathalie, SCK CEN Mentor
  StatePublished - 6 Jun 2017

  Cite this