Fytoremediatie van Co en Cs met Lemna minor uit waterig milieu

  Research output

  2 Downloads (Pure)

  Abstract

  In deze bachelor proef wordt onderzoek verricht naar fytoremediatie van met kobalt (Co) en cesium (Cs) gecontamineerd water, door Lemna minor. L. minor is een vrij drijvende zoetwaterplant die in staat is om contaminanten zoals zware metalen, op te slaan in zijn biomassa. Doorheen drie verschillende experimenten worden antwoorden gezocht op vragen als: Hoeveel Co of Cs kan L. minor opnemen Aan welke concentraties Co of Cs kan L. minor worden blootgesteld, zodat er nog voldoende groei mogelijk is Hoeveel Co of Cs zal er accumuleren in de biomassa en hoeveel Co wordt er na verloop van tijd terug vrijgegeven Wat is het effect van Co en Cs op fotosynthese, fotosynthetische pigmenten, zetmeel en oplosbare suikers van L. minor Het antwoord op deze vragen geeft wetenschappelijke ondersteuning om fytoremediatie toe te passen op gecontamineerde waters. In een eerste experiment worden dosis-respons curven opgesteld, waarbij L. minor wordt blootgesteld aan een oplopende reeks van 12 concentraties Co of Cs. Effect concentraties zoals EC5, EC10 en EC50 worden bepaald door element analyse met ICP-OES of IC. Door de oppervlakte van de fronds, versgewicht en drooggewicht te bepalen wordt een groei-inhibitie curve opgesteld in functie van de 12 concentraties Co of Cs. Algemeen kan er besloten worden dat 50% van L. minor planten al een toxisch effect ondervindt bij concentraties van 1,70 ± 0,07 ppm Co of 217,66 ± 69,34 ppm Cs wanneer frond oppervlakte als eindpunt wordt gebruikt. Verder wordt via een tweede experiment informatie verkregen over de opname en afgifte van Co in functie van de tijd. Opname gebeurt door bioaccumulatie en biosorptie, beide stijgen per dag in aandeel. Een kanttekening is echter wel dat een deel van het opgenomen Co terug wordt afgegeven, maar dit varieert in functie van de tijd. Het laatste experiment geeft een beeld over wat het effect op L. minor zelf is, op basis van fotosynthese, fotosynthetische pigmenten, zetmeel en oplosbare suikers. Dit is belangrijk voor de overleving van het onderzoeksorganisme, verminderde groei en ontwikkeling leiden immers tot minder individuen die kunnen bijdragen aan fytoremediatie. Voor zowel Co als Cs stijgt het aandeel zetmeel en het aandeel oplosbare suikers bij blootstelling aan verhoogde concentraties. Bij blootstelling aan concentraties van 0,5 ppm Co of 35 ppm Cs is er een significante daling pigmenthoeveelheden. Het effect op de fotosynthese wordt beoordeeld op basis van drie parameters (ETRmax, alpha en Ek). Co beïnvloedt de fotosynthese niet, op één waarde na bij 1 ppm. Deze waarde geeft een significant verschil tussen de controle en alpha. Bij Cs is er wel een invloed op de ETRmax voor concentraties van 35 en 75 ppm.
  Original languageEnglish
  QualificationOther
  Awarding Institution
  • Katholieke Hogeschool Kempen
  Supervisors/Advisors
  • Van Dyck, Isabelle, Supervisor
  • Schoone, Kristien, Supervisor, External person
  • Van Dyck, Isabelle, SCK CEN Mentor
  Date of Award23 Jun 2022
  Publisher
  StatePublished - 23 Jun 2022

  Cite this