Gevoeligheid van diepe ondergrond microben aan warmte

Jens Van der Sanden, Katinka Wouters, Hugo Moors

  Research output

  Abstract

  In het kader van opslag van radioactief afval in Boomse Kleilaag op een diepte van 185-287 meter wordt de invloed van temperatuur op plaatselijke microbiële gemeenschappen onderzocht. Wanneer radioactief afval ondergronds wordt opgeslagen zal de temperatuur plaatselijk zeer hoog kunnen oplopen. Dit zal ontegensprekelijk een effect hebben op de lokale omgeving. Hierdoor is het belangrijk om de plaatselijke microbiële gemeenschappen te karakteriseren en inzicht te verwerven inzake de invloed van temperatuur op deze microbiële gemeenschappen. Het effect van temperatuur werd onderzocht door de kleiwaterstalen te incuberen op 16°C, 30°C, 75°C en 90°C. De cellulaire monitoring gebeurde door periodieke controle van ATP. Aanvullend werd ook flow-cytometrie aangewend om een kwantitatief beeld te krijgen van de microbiële populaties in de stalen. Uit zowel de moleculaire analyse als de cellulaire monitoring is gebleken dat er microbiële overleving van zowel Archaea-populaties als bacteriële populaties is bij hoge temperaturen. Uit de meeste resultaten is echter wel gebleken dat hoe hoger de temperatuur, hoe lager die microbiële aanwezigheid. Sequentieanalyse bevestigde dat Methanobacterium palustre aanwezig is in het grondwater van Morpheus filter 23, en dit ook bij verhoogde temperatuur.
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • PXL - Hogeschool PXL
  Supervisors/Advisors
  • Moors, Hugo, SCK CEN Mentor
  • Clynen, Elke, SCK CEN Mentor, External person
  Place of PublicationHasselt, Belgium
  Publisher
  StatePublished - 18 Jun 2015

  Cite this