Haalbaarheidsstudie voor de gedetailleerde opmeting van de hydraulische conductiviteit op boorkernen, met behulp van een luchtpermeameter

Pieter Winters, Koen Beerten

  Research output

  9 Downloads (Pure)

  Abstract

  In het kader van de oppervlakteberging van radioactief afval is het van primordiaal belang dat de hydraulische conductiviteit van de ondergrond tot in het uiterste detail gekend is. Het gebruik van een draagbare luchtpermeameter zou hiervoor zeer efficiënt kunnen zijn; zo’n toestel kan immers snel, eenvoudig en goedkoop metingen uitvoeren op de boorkernen die genomen werden in dit studiegebied. Deze studie tracht dan ook de haalbaarheid van het gebruik van zulk een toestel voor het bepalen van de hydraulische conductiviteit van deze boorkernen te onderzoeken. Hieruit resulteerden enkele lineaire vergelijkingen, die de relatie weergeven tussen de gemeten luchtpermeabiliteit en de hydraulische conductiviteit, er kwam ook een foutbepaling tot stand. De resultaten van deze haalbaarheidsstudie waren positief, waardoor er vervolgens een gedetailleerde opmeting van de boorkernen plaatsvond. Uiteindelijk werden 5681 luchtpermeabiliteitsmetingen uitgevoerd op 7 boringen met de Tinyperm II luchtpermeameter, waarmee de hydraulische conductiviteit zeer gedetailleerd in kaart werd gebracht, en dit op een niet-destructieve manier. Hieruit kunnen zelfs dunne kleilenzen op een kwantitatieve manier onderscheiden worden van meer doorlatende zanden.
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • KU Leuven
  Supervisors/Advisors
  • Rogiers, Bart, Supervisor
  • Huysmans, Marijke, Supervisor, External person
  Place of PublicationLeuven, Belgium
  Publisher
  StatePublished - May 2012

  Cite this