Het effect van uranium speciatie op de opname en biologische toxiciteit in eendenkroos (Lemna minor).

  Research output

  Abstract

  Om de impact van uraniumpollutie op het milieu te kunnen evalueren is het belangrijk de kennis rond biobeschikbaarheid en biologische toxiciteit verder uit te breiden. Het doel van deze thesis is de speciatie, precipitaite en toxiciteit van uranium te testen in verschillende in de literatuur aanwezige groeimedia die gebruikt worden voor het opstellen van Lemna minor groei-inhibitietesten. Hierbij wordt een antwoord gezocht op volgende nulhypothesen. (v) De speciatie van uranium is onafhankelijk van het medium. (vi) De toxiciteit van uranium is onafhankelijk van de speciatie van uranium. Uit onderzoek naar de speciatie, precipitatie en toxiciteit van uranium op Lemna minor in verschillende groeimedia kunnen we besluiten dat de speciatie van uranium afhankelijk is van het groeimedium en dat de toxiciteit van uranium afhankelijk is van de speciatie van uranium. In alle groeimedia zoals beschreven in de literatuur was uranium voornamelijk aanwezig in precipiterende fosfaat- of carbonaatcomplexen. Echter het K-medium met aangepaste fosfaatconcentratie 0,5 mg/l bleek een geschikt medium is om de toxiciteit van uranium te testen op Lemna minor.
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • CVO Horito - Centrum voor volwassenonderwijs
  Supervisors/Advisors
  • Horemans, Nele, Supervisor
  • Van Hees, May, Supervisor
  Place of PublicationTurnhout, Belgium
  Publisher
  StatePublished - May 2012

  Cite this