In de klei rijden of democratiseren? Uitdagingen voor het nucleair afvalbeheer in België

Erik Laes, Gunter Bombaerts, Geert Volckaert

  Research outputpeer-review

  Abstract

  Sinds pakweg een tiental jaar vormt het radioactief afvalbeheer in België het toneel van een aantal interessante experimenten in participatieve besluitvorming. Gezien het belang van burgerparticipatie voor de duurzame ontwikkeling van hoogtechnologische maatschappijen zoals de onze lijkt de tijd ons rijp om lessen te trekken uit deze experimenten. Voor wat betreft de lokale dynamiek van het cat. A afvalbeheer kunnen we globaal gezien spreken van een democratiserend effect. De aanpak van dit dossier via partnerschappen tussen NIRAS, lokale politici, middenveldorganisaties en gewone burgers heeft haar nut bewezen en staat mogelijk ook in de toekomst garant voor zowel een brede als diepgaande discussie. Uiteraard vertoont de strikt lokale afbakening van de aanpak via partnerschappen ook een aantal lacunes die best vermeden worden bij de aanpak van het hoogradioactief afval.
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)30-38
  JournalSamenleving en Politiek
  Volume15
  Issue number8
  StatePublished - Oct 2008

  Cite this