Intolerantie of hypergevoeligheid voor fysische en chemische milieufactoren

Sarah Baatout, Paul Jacquet

Research outputpeer-review

Abstract

In onze moderne maatschappij wordt de geneeskunde geconfronteerd met een reeks van chronische, multisystemische klachten waarvoor geen eenduidige oorzaak kan gevonden worden. De personen die er aan lijden wijten ze, in een aantal gevallen, aan een “overgevoeligheid” voor één of meerdere milieufactoren. De diagnosecriteria voor dergelijke gezondheidsproblemen zijn weinig precies. Bij sommigen leidt dit tot preventieve en curatieve handelingen waarvan het nut, op zijn minst, niet bewezen is. Bij een aantal personen en/of groepen leidt het tot gedragspatronen die de klachten eerder in de hand werken dan verhelpen.
Original languageEnglish
Pages (from-to)1-32
JournalPublicatie van de hoge gezondeidsraad
StatePublished - 15 Jul 2010

Cite this