Invloed van prenatale blootstelling aan straling op veroudering van de hersenen bij de muis

Marjolein Heymans, Tine Verreet, Sarah Baatout, Mieke Verslegers

  Research output

  289 Downloads (Pure)

  Abstract

  Het gebruik van ioniserende X-stralen kent een stijging in de medische wereld, met een veelvoud aan technieken die gebruik maken van lage doses straling. Epidemiologisch onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan relatief lage doses van IR tussen week 8 en 15 van de zwangerschap resulteert in neurologische aandoeningen. De effecten op lange-termijn van zo’n blootstelling, alsook de onderliggende mechanismen, zijn echter niet volledig gekend, wat onderzoek naar de gecombineerde effecten van prenatale bestraling aan lage doses en veroudering noodzakelijk maakt. Deze studie evalueerde de mogelijke invloed van prenatale blootstelling aan lage doses IR op verouderingseffecten van de hersenen bij de muis. De relatie tussen prenatale straling en veroudering werd onderzocht aan de hand van gedragstesten. De gedragstesten werden uitgevoerd met zeer oude muizen, bestraald op E12 met verschillende doses. De resultaten van deze testen toonden dat oude muizen subtiele afwijkingen in gedrag vertonen, zoals een reductie in angst-gerelateerd gedrag en leergedrag. Opvallend is dat verschillen tussen de bestraalde muizen en controles vaak niet dosis-afhankelijk zijn. Vermits dit in andere studies nooit eerder werd waargenomen, vermoeden we dat dit een gevolg kan zijn van de interactie tussen veroudering en de prenatale bestraling van deze muizen.
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • KU Leuven
  Supervisors/Advisors
  • Benotmane, Rafi, Supervisor
  • Moons, Lieve, Supervisor, External person
  Place of PublicationLeuven, Belgium
  Publisher
  StatePublished - 28 May 2014

  Cite this