Migration and uptake of radionuclides in the biosphere: PA-model 'Biosphere'

J. B. Grupa, J. Hart, Hans C.L. Meeussens, E. Rosca-Bocancea, Lieve Sweeck, A.F.B. Wildenborg

  Research outputpeer-review

  Abstract

  Het transport en de opname van radionucliden in de biosfeer vormt het onderwerp van dit rapport. De biosfeer is het vierde en laatste compartiment van een eindopslagfaciliteit in Boomse Klei dat volgt na de bron, de Boomse Klei als gastgesteente en de geologische formaties rond het gastgesteente. De gebruikte dosisconversiecoëfficiënten werden berekend door het SCK·CEN met het model 'BIOSPHERE', dat werd ontwikkeld door het SCK·CEN en toegepast in het Belgische onderzoeksprogramma naar geologische eindberging van radioactief afval. Dat werk resulteerde in drie sets van dosisconversiecoëfficiënten, die het verband beschrijven tussen concentraties op het grensvlak tussen de biosfeer en rond het gastgesteente liggende geologische formaties (overburden) en de individuele dosis. Er zijn drie gestileerde biosferen beschouwd, die gerelateerd zijn aan respectievelijk het huidige klimaat, een warmer klimaat of een kouder klimaat. In het PA-model werd de biosfeer gemodelleerd als een enkel compartiment met homogene eigenschappen. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de ORCHESTRA code. De benchmark van de berekende resultaten is gedaan door middel van EXCEL. Door benchmarking werd aangetoond dat ORCHESTRA een geschikt instrument is en dat de PA-model voor biosfeer correct is geïmplementeerd.
  Original languageEnglish
  PublisherCOVRA
  Number of pages125
  VolumeOPERA-PU-SCK631&NRG7232
  StatePublished - 10 Feb 2018

  Cite this