Milieubeoordeling (SEA) van het ontwerpplan voor het langetermijnbeheer van het radioactief radiumhoudend afval: Ontwerpregister

Research outputpeer-review

Abstract

Voorliggend document is het ontwerpregister dat werd opgemaakt ter voorbereiding van de strategische milieueffect-beoordeling van het ontwerpplan voor het langetermijnbeheer van het radioactief radiumhoudend afval, hoofdzakelijk aanwezig bij Umicore, Olen. Dit ontwerpregister kadert in de Wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu. Die wet stelt dat de opsteller van het plan of programma, met het oog op het opmaken van de milieubeoordeling, een ontwerpregister uitwerkt ‘met de informatie die het rapport moet bevatten dat aangepast is aan het desbetreffende plan of programma’. Het ontwerpplan heeft als doel een voorstel van nationale beleidsmaatregel te formuleren, zoals bepaald in de wet van 3 juni 2014 (Wet houdende wijziging van artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, wat de omzetting in het interne recht betreft van Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval).
Original languageEnglish
PublisherSCK CEN
Number of pages60
StatePublished - 6 Oct 2023

Publication series

NameSCK CEN Reports
PublisherSCK CEN
No.ER-1354N

Cite this