Milieueffectbeoordeling: In het kader van het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3

Research outputpeer-review

8 Downloads (Pure)

Abstract

Op 1 april 2022 keurde de federale regering een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. Dit voorontwerp van wet heeft tot doel de activering van de nucleaire reactoren van Doel 4 en Tihange 3 voor nog eens 10 jaar toe te staan, en dit nadat rekening werd gehouden met de resultaten van de milieueffectenbeoordeling, de openbare raadpleging, de raadpleging van de betrokken autoriteiten en de grensoverschrijdende raadplegingen in de zin van de richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, de richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna en de richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand, overeenkomstig het arrest met referentie 34/2020 van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020. In het huidige stadium is de Federale Regering van mening dat het project een vitale rol speelt in het vrijwaren van de elektriciteitsbevoorradingszekerheid van het land tot 2035, ook is het project in overeenstemming met het beleid dat de Europese Commissie wenst te voeren voor een verhoogde onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een gediversifieerde energievoorziening.
Original languageEnglish
PublisherSCK CEN
Number of pages399
StatePublished - 20 Mar 2023

Publication series

NameSCK CEN Reports
PublisherSCK CEN
No.2022/77251/E2/EIE (Ref. SCK CEN: CO-90-22-6049-00)

Cite this