Mobilisatie en karakterisatie van megaplasmiden in Cupriavidus metallidurans

Lise Soetemans, Rob Van Houdt

  Research output

  15 Downloads (Pure)

  Abstract

  Cupriavidus metallidurans zijn b-proteobacteria die gekenmerkt worden door hun metaalresistentie. Bij het modelorganisme C. metallidurans CH34 liggen de genen die verantwoordelijk zijn voor deze resistentie voornamelijk op 2 megaplasmiden. In dit project worden de stammen C. metallidurans NA4 (afkomstig uit het ISS drinkwater) en NE12 (afkomstig uit een clean room) gekarakteriseerd. Beide stammen zijn eveneens resistent tegen verschillende metalen en er zijn eveneens plasmiden aanwezig (3 in NA4, 1 in NE12). Het is echter nog niet geweten of de resistentiemerkers gelegen zijn op de plasmiden. Daardoor zal met behulp van conjugaties nagegaan worden of de aanwezige plasmiden mobiel zijn en of de metaalclusters al dan niet op deze plasmiden gelegen zijn. Er werd aangetoond dat beide stammen plasmiden bevatten die zelfoverdraagbaar zijn. Bovendien is aangetoond dat bij beide stammen deze plasmiden een belangrijke rol spelen in de metaalresistentie. De transferfrequentie van de plasmiden bij NA4 was hoger dan die van NE12. Bovendien is aangetoond dat het kleinste plasmide aanwezig in NA4 andere plasmiden kan mobiliseren naar C. metallidurans. In verder onderzoek zal nagegaan worden of de plasmiden stabiel zijn in andere genera dan C. metallidurans en, voor NA4, welke metaalclusters op welk plasmide gelegen zijn.
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • PHL - Provinciale Hogeschool Limburg
  Supervisors/Advisors
  • Mijnendonckx, Kristel, Supervisor
  Place of PublicationDiepenbeek, Belgium
  Publisher
  StatePublished - Jun 2012

  Cite this