Moleculaire analyse van de fecale microbiële flora van gezonde proefpersonen tijdens een geïsoleerd verblijf in een Zuidpoolbasis

Jelle Achten, Max Mergeay

  Research output

  Abstract

  Dit onderzoek kadert in het teken van de microbiële diversiteit en verandering in een afgesloten omgeving. Ruimtevaartorganisaties erkennen het grote belang van dit soort onderzoek aangezien bacteriële diversiteit en evolutie in ruimteomstandigheden een belangrijk punt van aandacht is. Tijdens deze thesis werden fecale stalen onderzocht van bemanningsleden die gedurende 12 maanden in het Concordia station verbleven. Met behulp van t-RFLP analyse werd de microbiële toestand opgevolgd doorheen de tijd. Hiervoor werd eerst een DNA extractie uitgevoerd en een PCR amplificatie met behulp van gelabelde primers. Het fragment dat geamplificeerd werd was afkomstig uit het 16s RNA gen en is typerend voor bacteriën. De volgende stappen van het protocol, meer bepaald de opzuiveringsstappen, bleken echter minder goede resutlaten te geven. De concentraties van het DNA namen in zulk grote mate af dat er geen juist beeld meer kon gegeven worden van de microbiële toestand doorheen de tijd. Om die reden werd een optimalisatie van het protocol uitgewerkt om zo de concentraties van het DNA te behouden en betere resultaten te verkrijgen. Uit de resultaten na de optimalisatie kunnen we concluderen dat de opzuiveringsstappen uit het vorige protocol niet nodig waren en naar de toekomst dit onderzoek beter kan verlopen.
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • PHL - Provinciale Hogeschool Limburg
  Supervisors/Advisors
  • Thoelen, Mieke, Supervisor, External person
  • Van Houdt, Rob, SCK CEN Mentor
  • De Boever, Patrick, Supervisor
  Place of PublicationDiepenbeek, Belgium
  Publisher
  StatePublished - Jun 2007

  Cite this