Myrrha, un réacteur de recherche hybride flexible pour des applications technologiques de pointe

  Research outputpeer-review

  Abstract

  Het SCK•CEN werkt aan een onderzoeksproject rond een hybride versneller-aangedreven systeem (ADS –Accelerator Driven System): MYRRHA. MYRRHA bestaat uit een onderkritische reactor met een snel neutronenspectrum gevoed door MOX-splijtstof en een externe neutronenbron. Deze externe neutronen worden geproduceerd door zogenaamde spallatiereacties die plaats vinden bij het afvuren van een protonenbundel uit een deeltjesversneller op een doelwit bestaande uit een zwaar metaal (lood bismuth). Het doel van het project is beschikken over een installatie die toelaat om verder het gedrag van materialen onderworpen aan hoge fluxen van snelle neutronen (> 1 MeV) te onderzoeken, in het bijzonder: de mogelijkheid om radio-actieve isotopen met een lange halfwaardetijd die in de vermogenreactoren van vandaag geproduceerd worden te transmuteren, de toepassingen voor toekomstige reactoren (Generatie-IV), de toepassingen voor de gecontroleerde thermonucleaire fusie en de stralingsbescherming van installaties in de ruimte vaart. Dit artikel geeft een korte voorstelling van MYRRHA: de objectieven, het fysische principe, de technologie, de experimentele mogelijkheden, de kost en de sociale impact voor België.
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)20-24
  Number of pages5
  JournalRevue E Tijdschrift - Tijdschrift voor elektriciteit en industriële elektronica
  Volume2
  Issue number2007
  StatePublished - 2007

  Cite this