Onderzoek van Wolfraam onder extreme thermische belasting door middel van eindige elementen methode

Mathias Kersemans, Vincent Massaut

  Research output

  54 Downloads (Pure)

  Abstract

  De levensduur van een kernfusiemachine wordt sterk gereduceerd door het optreden van thermische schokken, geïnduceerd tijdens de werking van de reactor, die het wandmateriaal sterk degraderen. Tot op heden wordt Wolfraam aanzien als het materiaal dat deze schokken het best kan opvangen. Doch er is slechts weinig informatie aanwezig in de literatuur omtrent de bestendigheid van Wolfraam tegen deze extreme thermische belastingen. In deze scriptie zal gepoogd worden deze thermische schokken te simuleren met behulp van eindige elementen methode, opdat een beter begrip van de optredende verschijnselen bereikt wordt. In de eerste 3 hoofdstukken zal een algemene achtergrond geschetst worden. Hoofdstuk 4 zal enkele simplistische analytische modellen behandelen alsook de noodzaak aan meer gecompliceerde berekeningsmethoden. Deze numerieke berekeningen komen aan bod in de volgende hoofdstukken. Hoofdstuk 5 start met een relatief simpele FEM simulatie met temperatuursberekeningen dewelke vergeleken worden met enerzijds literatuur en anderzijds de analytische berekeningen. Het numeriek model werd uitgebreid in hoofdstuk 6 naar een model dat vervormingen (elastisch en later plastisch) in rekening brengt. Analyses van de thermische spanningengeven enige conclusies omtrent de geschiktheid van Wolfraam. In een laatste hoofdstuk 7 wordt het numeriek model uitgebreid met eventuele degradatie en scheurvorming.
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • Universiteit Gent
  Supervisors/Advisors
  • Van Oost, Guido, Supervisor, External person
  • Uytdenhouwen, Inge, Supervisor
  Place of PublicationGhent, Belgium
  Publisher
  StatePublished - Jun 2008

  Cite this