Ontwerp van een 0,18 μm CMOS 3-10 GHz UWB LNA met een 3 dB ruisgetal

Dennis Elen, Emiliano D'Agostino

  Research output

  67 Downloads (Pure)

  Abstract

  Na de literatuurstudie werd meteen duidelijk dat er al veel onderzoek gedaan is naar het ontwerp van LNA’s voor UWB-toepassingen. Daarom zijn er enkele bestaande schakelingen geselecteerd en zijn deze vervolgens gesimuleerd in T-Spice. De bedoeling hiervan is om deze schakelingen met elkaar te vergelijken en te achterhalen welke LNA de beste resultaten haalt om deze ten slotte te kunnen integreren op chip. Enkele specificaties die voorop gesteld worden zijn onder meer het beperken van S11 en S22 tot minstens -10 dB. Het ruisgetal werd bepaald aan de hand van signalen (met-en zonder tumor) die de LNA ontvangt. Hierbij werd een ruisgetal van 3 dB vastgelegd. Uit de simulatieresulaten blijkt dat de herbruikbare stroomversterker een hogere figure of merit (FOM) heeft dan een common-gate of een LNA met LC-ingangsnetwerk. Verder worden deze resultaten vergeleken met andere gepubliceerde schakelingen. Hieruit blijkt dat er andere schakelingen zijn die een nog hogere FOM halen.
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • Katholieke Hogeschool Kempen
  Supervisors/Advisors
  • Strackx, Maarten, Supervisor
  • Leroux, Paul, Supervisor
  Place of PublicationGeel, Belgium
  Publisher
  StatePublished - Jun 2012

  Cite this