Ontwerp van een 0.7µm CMOS digitaal gestuurde oscillator voor ultrasone visualisatie in de MYRRHA-reactor

Bert Blockx, Paul Leroux

  Research output

  69 Downloads (Pure)

  Abstract

  Deze masterproef omvat het ontwerp van een controleerbare oscillator voor ultrasone inspectie in de MYRRHA-reactor. MYRRHA is een kernreactor die momenteel in ontwikkeling is op het StudieCentrum voor Kernenergie (SCK) in MOL. Deze reactor wordt gekoeld met een lood-bismut mengsel. Hierdoor is ultrasone inspectie de enige manier om de reactor van binnen uit te inspecteren en controleren op defecten. De ultrasone inspectie gebeurt d.m.v. transducers welke zorgen voor het zenden en ontvangen van ultrasone geluidsgolven. In deze tekst wordt eerst de werking van een PLL aangehaald waarna een simulatie de nood aan een controleerbare oscillator binnen de ultrasone zender en ontvanger aantoont. De simulatie bestaat uit een PLL systeem dat een transducer meet en aanstuurt op zijn (veranderlijke) resonantiefrequentie. Vervolgens wordt de werking van een MOSFET en de implementatie van elektronische componenten in CMOS kort toegelicht. Als laatste volgt het ontwerp en de simulatie van de controleerbare oscillator in de 0.7µm CMOS technologie.
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • Katholieke Hogeschool Kempen
  Supervisors/Advisors
  • De Cock, Wouter, Supervisor
  Place of PublicationGeel, Belgium
  Publisher
  StatePublished - 3 Feb 2011

  Cite this