Ontwerp van een pilootinstallatie voor de verwijdering en recuperatie van boorzuur uit laag actief afvalwater

Wim De Mol, Johan Roosen, Aimé Bruggeman

  Research output

  Abstract

  Het licht radioactief vloeibaar afvalwater (LLLW) afkomstig van een PWR-centrale bevat boorzuur. Dit vloeibaar afvalwater wordt ingedampt en de radioactieve concentraten worden dan gecementeerd. Boorzuur is een van de belangrijkste componenten van het droge residu. Om de totale te stockeren hoeveelheid afval te reduceren en om het boorzuur terug in aanmerking te brengen voor hergebruik, is voorgesteld om het boorzuur uit het afvalwater te verwijderen alvorens het afvalwater te conditioneren. Het SCK/CEN investeerde in een mogelijk proces: stoomdestillatie van boorzuur bij verhoogde druk. Het belangrijkste onderdeel in dit proces is een stoomgenerator (verdamper) die semicontinu werkt, d.w.z. zonder verwijdering van het geconcentreerde afval gedurende een gewenste periode. Om het proces te testen bouwde het SCK/CEN een mini-pilootinstallatie. De verkregen resultaten waren zeer bevredigend. SCK/CEN besloot om een pilootinstallatie te bouwen met een capaciteit van 10 l/h. Deze pilootinstallatie zal gedurende zes maanden operationeel zijn in de KCD. Het proces van de boorzuurverwijdering is door het SCK/CEN gepatenteerd. Wanneer goede resultaten verkregen worden met de pilootinstallatie, kan het SCK/CEN het proces commercialiseren.
  Original languageEnglish
  QualificationIndustrial Engineer
  Awarding Institution
  • KU Leuven
  Supervisors/Advisors
  • Bruggeman, Aimé, SCK CEN Mentor
  • Braet, Johan, SCK CEN Mentor
  • Block, Chantal, Supervisor, External person
  Date of Award13 Jun 1994
  StatePublished - 1994

  Cite this