Ontwikkelen van een detritiatie-installatie voor de handschoenkastatmosfeer

Petra Jans, John Seghers

  Research output

  Abstract

  Als men met hoge concentraties aan tritium gaat werken is men genoodzaakt dit te doen in een handschoenkast. Om de kans op lekken naar de omgeving toe zo laag mogelijk te houden en om crosscontaminatie tussen verschillende experimenten te vermijden, is het belangrijk de concentratie aan tritium (als HT en HTO) in de handschoenkastatmosfeer zo laag mogelijk te houden. Volgens een vorig stageverslag (Allison Grandfield, 2006) is katalytische oxidatie voor de omzetting van HT naar HTO, gevolgd door adsorptie op een moleculaire zeef voor het vangen van het gevormde en al aanwezige HTO, de meest ideale techniek. Het getritieerd gas gaat door een met katalysator gevulde verwarmbare kolom waar het HT gecontroleerd geoxideerd wordt tot HTO, dat vervolgens wordt gevangen op een moleculair zeefbed. Het doel van mijn eindwerk was het bepalen van de meest optimale reactie- parameters om een zo efficiënt en economisch mogelijk systeem te ontwikkelen. Dit zal gebruikt worden om in de handschoenkast een constante, lage concentratie aan HT en HTO te garanderen maar ook om bij accidentele verhoging van de concentratie deze snel weer naar een veilig en aanvaardbaar niveau te verlagen.
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • Katholieke Hogeschool Kempen
  Supervisors/Advisors
  • Braet, Johan, Supervisor
  Place of PublicationGeel, Belgium
  Publisher
  StatePublished - 27 May 2008

  Cite this