Ontwikkeling van Webdiensten voor het Rekenbureau

Kris Adriaensen, Jean Dekeyser

  Research output

  1 Downloads (Pure)

  Abstract

  Mijn opdracht bestond uit twee webdiensten. De eerste webdienst wordt gebruikt om verschillende berekeningen uit te voeren op verschillende materialen. De tweede webdienst moet een upgradefunctie voorzien voor de toepassingen die door het rekenbureau zijn ontwikkeld. Dit moest een webservice zijn omdat niet alle toepassingen in dezelfde ontwikkelingsomgeving gemaakt zijn. Sommige toepassingen zijn geprogrammeerd in VB.NET en andere in VB6. Om een updatefunctie te maken die onafhankelijk was van deze omgevingen werd er gekozen voor een webservice. In het eerste deel van mijn eindwerk wordt het stagebedrijf toegelicht. Hierin zien we ook waar de afdeling waar ik mijn stage heb gelopen zich situeert binnen SCK•CEN. In het tweede deel wordt de technologie die ik gebruikt heb kort uitgelegd. Hiermee probeer ik een basisinzicht te geven in mijn opdracht zodat het eenvoudiger is het laatste deel te volgen. In dit laatste deel wordt mijn stageopdracht in detail doorlopen. Dit deel wordt tweeledig bestudeert. Eerst overlopen we de functionaliteiten en opbouw van elk deel van de opdracht. Als dit doorlopen is, volgt een uiteenzetting met code hoe de knelpunten zijn aangepakt.
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • Katholieke Hogeschool Kempen
  Supervisors/Advisors
  • Gouat, Philippe, Supervisor
  • Mangelschots, Kristine, Supervisor, External person
  Place of PublicationGeel, Belgium
  Publisher
  StatePublished - 23 Jun 2006

  Cite this