Opslaan van kernafval in de ondergrond

Alain Sneyers, Geert Volckaert, Jacques Grupa, Steven Simons

  Research outputpeer-review

  Abstract

  De maatschappelijke acceptatie van kernenergie wordt in hoge mate bepaald door de beschikbaarheid van een veilige en haalbare oplossing voor het kernafval. Uit een recente peiling van de Europese Commissie naar de opinie van 25000 inwoners uit vijfentwintig lidstaten blijkt een algemene bezorgdheid. Bovendien kwam uit dit onderzoek naar voren dat een meerderheid van de ondervraagden de diepe ondergrondse berging van hoogradioactief afval de meest aangewezen oplossing vindt. In België is een dergelijke oplossing mogelijk in kleilagen en in Nederland zowel in kleilagen als in steenzoutformaties.
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)24-28
  JournalMilieu. Opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals
  Volume12
  Issue number4
  StatePublished - Apr 2006

  Cite this