Optimalisatie van een multi-element ICP-AES meetmethode voor de bepaling van elementen in waterige oplossingen

Griet Van Laer, Prisca Verheyen

  Research output

  1629 Downloads (Pure)

  Abstract

  Bij IAN wordt ICP-AES gebruikt om niet-radioactieve en zeer laag actieve stalen te meten. De huidige analysemethodes zijn doelbewust op zeer specifieke matrices gericht,maar soms is dit een beperking.Er wordt gezocht naar een meer algemeen toepasbare methode geschikt voor multi-element bepaling in waterige oplossingen.De te bepalen elementen zijn lithium, beryllium, boor, natrium, magnesium, aluminium, silicium, kalium, calcium, scandium, chroom,mangaan,ijzer,kobalt, nikkel, koper, zink,strontium, molybdeen en barium. Voor elk van deze elementen wordt getracht twee emissielijnen te selecteren met voldoende gevoeligheid, een kwantificeringslijn en een controlelijn. Spectrale en niet-spectrale interferenties zullen hierbij de grootste moeilijkheden vormen. Er wordt getracht de interferenties zo laag mogelijk te houden en/of zo veel mogelijk in kaart te brengen zodat bij een veranderende matrix op de interferenties kan geanticipeerd worden door onder andere interelementcorrectie (IEC), verdunning of matrix matching waar nodig. Om tot deze twee spectrale lijnen per element te komen, wordt een eerste algemene lijnselectie uitgevoerd op basis van minimale interferenties op een hoog concentratieniveau en de vorm van de pieken gevolgd door een gevoeligheidsonderzoek om de meest gevoelige lijnen te selecteren. Deze gegevens leveren informatie over interferenties van bulkelementen. Vervolgens worden per element twee spectrale lijnen geselecteerd waarvoor de interferenties op lager concentratieniveau getest worden.
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • AP - Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
  Supervisors/Advisors
  • Verpoucke, Göran, Supervisor
  • Wambeke, Dorine, Supervisor, External person
  Place of PublicationAntwerpen, Belgium
  Publisher
  StatePublished - Jun 2013

  Cite this