pH afhankelijke effecten van uranium op de wortelgroei van Arabidopsis thaliana

  Research output

  Abstract

  Aangezien de omgeving een grote invloed kan uitoefenen op de toxiciteit van U, zijn we binnen dit werk nagegaan wat de invloed van pH was op de wortelgroei en ontwikkeling van jonge Arabidopsis thaliana planten. Er werd steeds gestart met één week oude planten gekweekt op verticale agarplaten (VAP) gedurende 7 dagen bloot te stellen aan U. Na optimalisatie van het medium en de U concentratie werd de invloed van pH getest door de planten bloot te stellen aan 0 of 50 µM U bij verschillende pH-niveau’s (4,5-5,5-6,5-7,5). Naast de zichtbare effecten op de wortelgroei werd er ook een dosisafhankelijk en pH-afhankelijke verschillen in de leefbaarheid van de wortelcellen vastgesteld met behulp van fluorescente kleuring. Een vergelijking werd gemaakt tussen planten gegroeid op het VAP systeem en hydropoon gekweekte planten op een waterige voedingsmedium. Hier bij zagen we dat bij 25 µM U reeds alle planten afgestorven waren bij de waterige voedingsbodems terwijl bij de VAPs er nog steeds groei was bij 100 µM. Dit verschil is wellicht te wijten aan de agar die aanwezig is bij de VAPs en die voor een verminderde biobeschikbaarheid van U kan zorgen.
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • KHLIM - Katholieke Hogeschool Limburg
  Supervisors/Advisors
  • Horemans, Nele, Supervisor
  • Indekeu, Marleen, Supervisor, External person
  Place of PublicationDiepenbeek, Belgium
  Publisher
  StatePublished - Jun 2013

  Cite this