Radium in het leefmilieu te Sint-Jozef-Olen: meetresultaten en dosisbelasting

  Research outputpeer-review

  Abstract

  Tussen 1922 en 1969 was één van de grootste radiumproducerende bedrijven ter wereld gevestigd in Sint-Jozef-Olen (België). Als gevolg van deze bedrijvigheid is er radium in het leefmilieu terecht gekomen. In deze studie werd aan de hand van een uitgebreid meetprogramma een gedetailleeerde inventaris opgemaaktvan de besmette zones en hun weerslag op de stralingsbelasting van de bevolking werd geëvalueerd. De uitwendige stralingsbelasting werd bepaald via een stralingsmeetcampagne van de stortplaatsen, de straten en de oevers van de Bankloop, een beek waarin de vloeibare afvalstoffen werden geloosd.radonmetingen werden uitgevoerd in alle woningen in een wijde straal rond de voegere radiumfabriek en in open lucht op en rond de stortplaatsen. De inname van radium via de voedselketen of door resuspensie werd onderzocht. ter controle van de inwendige besmetting werd naar radium gezocht in de melktanden van de kinderen van de gemeentelijke basisschool van Sint-Jozef-Olen.
  Original languageEnglish
  Title of host publicationAnnalen van de Belgische Vereniging voor Sralingsbescherming
  PublisherBVS-ABR - Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming-Association Belge de Radioprotection
  Pages229-251
  Number of pages23
  StatePublished - Sep 1995

  Publication series

  NameAnnalen van de Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming
  PublisherBelgische Vereniging voor Stralingsbescherming
  Number3
  Volume20
  ISSN (Print)0250-5010

  Cite this