Responsstijlen in Surveyonderzoek: Het modelleren van de Acquiescence Responsstijl door middel van Structural Equation Modelling en de RIRSMACS-methode

Kaat Bots, Tanja Perko

Research output

52 Downloads (Pure)

Abstract

Bij veel surveyonderzoek wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde Likert schalen om attitudes te meten. Deze Likert schalen laten de respondent de verschillende surveyitems beoordelen aan de hand van een vijf-punten schaal die begint bij ‘helemaal niet akkoord’ en eindigt bij ‘helemaal akkoord’. Dit soort schalen zijn erg gevoelig aan responsstijlen. Responsstijlen wijzen op de neiging van de respondent om de surveyitems systematisch te beoordelen, los van de inhoud. In dit onderzoek ligt de focus op de acquiescence responsstijl (ARS), die wijst op het ja-knikken van de respondent. Door middel van twee statistische methodes, namelijk Structural Equation Modelling en de RIRSMACS-methode zal deze responsstijl (ARS) in kaart worden gebracht. Verschillende hypotheses over de oorzaken van ARS zullen getest worden aan de hand van deze methodes. Op het einde van het onderzoek kan er zo een discussie gevoerd worden over de oorzaken van ARS, en over de voor- en nadelen die beide methodes hebben bij het modelleren ervan.
Original languageEnglish
QualificationMaster of Science
Awarding Institution
  • UA - Universiteit Antwerpen
Supervisors/Advisors
  • Thijssen, Peter, Supervisor, External person
  • Perko, Tanja, SCK CEN Mentor
Publisher
StatePublished - 1 Jun 2016

Cite this