Slug- en dilutietesten in de Neogene aquifer, in en rond de nucleaire zone te Mol-Dessel-Geel

Tijs Hoedemakers, Matej Gedeon, Bart Rogiers, Marijke Huysmans

  Research output

  47 Downloads (Pure)

  Abstract

  Bij de de gedetailleerde hydrogeologische karakterisatie van de ondiepe, Neogene aquifer is er een dunne laag Mol zand ontdekt met een zeer hoge K-waarde. Als vervolg hierop wordt er een verdere studie gemaakt met behulp van slug- en dilutietesten. Een dilutietest is een test waarbij een tracer, in dit geval gedemineraliseerd water, op een vooraf bepaalde diepte in een peilput wordt geinjecteerd en waarna, met behulp van verschillende log-apparatuur, de concentratieafname in functie van de tijd wordt gevolgd. De concentratie wordt uitgedrukt in electrische conductiviteit, EC. Uit de afname hiervan kan een bepaalde grondwatersnelheid rond de put berekend worden. Bij een slugtest wordt er een bepaald volume water in de peilput gegoten waarin zich een logger bevindt die drukken meet. Die druk kan omgezet worden naar een stijging van waterniveau bij het ingieten van het water. Het terug dalen van het waterniveau in functie van de tijd kan via analyse omgezet worden naar een hydraulische conductiviteit voor de aquifer rond de peilput. De gebruikte peilputten zijn deel van het lokale en regionale piëzometrische netwerk van SCK_CEN. De L-putten zijn: L18a, L22a, L25a, L28a, L51a, L64a en L64b. De R-putten zijn: R48a en R49a.
  Original languageDutch
  QualificationMaster of Science
  Awarding Institution
  • KU Leuven
  Supervisors/Advisors
  • Huysmans, Marijke, Supervisor, External person
  Date of Award1 Jun 2015
  Place of PublicationLeuven
  Publisher
  StatePublished - 1 Jun 2015

  Cite this