Uitbreiding van het ondergronds laboratorium HADES

Wim Bastiaens, Frédéric Bernier

  Research outputpeer-review

  Abstract

  Internationaal gezien, beschouwt men geologische berging als de beste oplossing voor hoogactief, langlevend, radioactief afval. Ook in België wordt deze mogelijkheid bestudeerd. In 1980 werd dan ook begonnen met de bouw van het ondergronds laboratorium HADES te Mol. HADES bevindt zich op een diepte van 223 m in de Boomse kleilaag, een potentiële gastformatie voor berging. Recent werd het laboratorium uitgebreid door de bouw van een 85 m lange galerij. Ondanks de korte lengte werden industriële technieken gebruikt om de galerij uit te graven en te bekleden. Dit om de haalbaarheid aan te tonen van de constructie van een toekomstige bergingssite (enkele kilometers galerijen) met een minimale verstoring van het massief. De uitgraving ging samen met een uitgebreid wetenschappelijk programma om de hydromechanische respons van het massief te karakteriseren.
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)48-55
  JournalGéotechnique
  Volume9e jaargang - nummer 1
  Issue numberjanuari 2005
  StatePublished - Jan 2005

  Cite this