Vergelijkende studie van Arthrospira genomen

Jens Desmet, Pieter Monsieurs, Katinka Wouters

  Research output

  Abstract

  De onderzoekseenheid Microbiologie van het SCK•CEN onderzoekt de genetische stabili-teit van de bacteriën die gebruikt worden in de MELiSSA reactor. Daarom werd in 2009 besloten om het volledige genoom van de Arthrospira stam PCC 8005 te sequeneren. Deze stam is sinds 1994 in gebruik door de European Space Agency. In de afgelopen twee jaar werden door andere onderzoeksgroepen, gesitueerd in de Verenigde Staten, Japan, en Thailand, de genomen van drie andere Arthrospira species of stammen gese-queneerd. Deze data zijn vrij beschikbaar via publieke databanken. Omdat de vier ge-noomprojecten dezelfde problemen ondervinden ten gevolge van het hoge aantal repeti-tieve sequenties werd getracht de vier genomen met elkaar te vergelijken. Dit bleek maar tot op zekere hoogte mogelijk mede door de hoge repetitiviteit maar ook wegens de veel-vuldige DNA herschikkingen in de vier genomen. Deze studie bestond uit drie delen: vergelijkende genoom analyse op DNA niveau, se-quentie similariteitsonderzoek op eiwit niveau, en een fylogenetische analyse van twee enzymes van de citroenzuurcyclus.
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • HOWEST - De Hogeschool West-Vlaanderen
  Supervisors/Advisors
  • Janssen, Paul, Supervisor
  • Kiekens, Raphael, Supervisor, External person
  Place of PublicationBruges, Belgium
  Publisher
  StatePublished - 22 Jun 2012

  Cite this