Voorbereidende studie van de koud plasma modus van een ICP-QMS voor de bepaling van Fe-55, Ni-59 en Ni-63

Michiel Wijnen, Peter Van Bree

  Research output

  170 Downloads (Pure)

  Abstract

  In dit onderzoek is getracht om het genucleariseerd ICP-MS toestel van het SCK•CEN te karakteriseren, met als doel de langlevende radionucliden 55Fe, 59Ni, 63Ni, 94Nb, 99Tc en 129I te detecteren. Gaandeweg is de nadruk gelegd op koud plasma techniek, een techniek die in het verleden reeds gebruikt werd voor de detectie van stabiele isotopen. Hierbij wordt een plasma met een laag RF vermogen toegepast zodat argongebaseerde interferenties afkomstig uit het plasma beperkt blijven. Deze techniek is onderzocht voor 55Fe, 59Ni en 63Ni omdat deze voldoen aan de hoofdvereiste voor het gebruik van koud plasma techniek, namelijk een lage ionisatie-energie zodat ze nog voldoende geïoniseerd worden in het koude plasma. Dit onderzoek toont aan dat koud plasma, in combinatie met een eenvoudige scheidingsprocedure, een veelbelovende techniek is voor de detectie van deze drie radionucliden. Door de scheiding worden de isobare interferenties geïsoleerd die onmogelijk instrumenteel te reduceren zijn. Op instrumentele wijze wordt ervoor gezorgd dat de argongebaseerde interferenties in beperkte mate invloed uitoefenen op de analyses zodat uiteindelijk voldoende lage detectielimieten worden bekomen.
  Original languageEnglish
  Awarding Institution
  • Artesis Plantijn
  Supervisors/Advisors
  • Dobney, Andrew, Supervisor
  • Vanderauwera, Paul, Supervisor, External person
  Place of PublicationAntwerpen, Belgium
  Publisher
  StatePublished - Jun 2009

  Cite this